Surf Arena Cup 2019

Surf Arena Cup 2019
Zveme Vás na každoroční závody Surf Arena Cup, které se budou konat již 26.11. 2019.

Závodů se budou moci zúčastnit jak dospělí, tak i děti. Vyhrát můžete nejen hmotné ceny od našich partnerů, ale také permanentku na sportovní lekce k nám do Surf Areny!

Přihlásit se můžete na emailu cespivova@surfarena.cz do 19.11. V případě, že do 21.11. bude zaplaceno i startovné ve výši 750 Kč, závodník bude moci využít hodiny tréninku zdarma, a to v časech OFF PEAK nebo ve sportovních lekcích, a to do 26.11. Startovné je včetně občerstvení pro závodníky.

Níže naleznete kompetní pravidla závodů. Neváhejte se na nás obrátit s případnými dotazy.

Těšíme se na Vás!

SA Team

Pravidla

HARMONOGRAM ZÁVODŮ 26.11. 2019

(harmonogram může být na místě upraven v závislosti na počtu závodníků)16:15 registrace závodníků

 • 16:45 trénink dětské kategorie – bodyboard
 • 17:00 start závodní jízdy dětské kategorie – bodyboard
 • 17:10 trénink dětské kategorie – flowboard
 • 17:25 start závodní jízdy dětské kategorie – flowboard
 • 18:00 trénink dospělých – flowboard (na vlně max. 2 závodníci)
 • 18:20 start 1. kola závodní jízdy dospělých – flowboard (povinné prvky)
 • 18:40 trénink dospělých – flowboard (na vlně max. 1 závodník)
 • 18:50 start 2. kola závodní jízdy dospělých – flowboard (nacvičené sestavy)
 • Cca ve 19:30 vyhlášení vítězů závodu
STARTOVNÉ A REGISTRACE
 • Všichni soutěžící musí vyplnit a podepsat vstupní formulář a musí mít zaplacené startovné.
 • Startovné pro všechny kategorie je stanoveno na 750 Kč. Ve startovném je zahrnuto i občerstvení pro závodníky. Startovné musí být uhrazeno do 21.11.2019, a to buď převodem na účet: 5200011823/5500 (v poznámce uveďte „startovné“) nebo hotově na recepci Surf Arény.
 • Startovné nebude vráceno, pokud se soutěžící nedostaví na událost.
 • Registraci lze provést do 19.11.2019, a to na email: cespivova@surfarena.cz
 • Při registrace prosíme uvést jméno závodníka, věk a způsob platby.
 • Závodník, který uhradí startovné do 21.11.2019 má nárok na 1 hodinu tréninku ve vlně zdarma, a to buď v časech offpeak nebo ve sportovních lekcích. Hodinu tréninku zdarma je nutno využít do 26.11.2019.
KATEGORIE
 • Děti 6-14 let – bodyboarding a flowboarding
 • Dospělí od 15 let – flowboarding
TRÉNINKOVÉ JÍZDY
 • Tréninkové jízdy budou rozděleny podle kategorií, a to na děti a dospělé.
 • Trénink bude začínat vždy před závodní jízdou dané kategorie.
 • Jezdci v dětské kategorii a dospělí při první tréninkové jízdě se budou férově střídat po dvou jezdcích současně. Při druhém tréninku dospělých bude vlna vymezena vždy pouze pro jednoho jezdce. Tréninkové jízdy budou probíhat pod dohledem instruktora.
 • V dětské kategorii bude vymezeno 15 minut na bodyboard a 15 minut na flowboard.
 • V dospělé kategorii bude vymezeno 30 minut na flowboarding.
 • Časový limit pro tréninkové jízdy se může změnit vzhledem k počtu závodníků.
 • Trénink slouží především k procvičení povinných prvků či nacvičení závodní jízdy.
SOUTĚŽNÍ JÍZDY
> Děti
 • Soutěžní jízdy se budou skládat z bodyboardingu a flowboardingu.
 • Jízdy na bodyboardu a flowboardu se budou hodnotit a vyhlašovat jednotlivě.

Bodyboarding:

a. Jezdec musí během časového limitu splnit povinné prvky. Na každý prvek má jezdec vždy 1 pokus. Pokud daný prvek nezvládne, tak pokračuje v jízdě s dalšími povinnými prvky. Pokud závodník zvládne veškeré povinné prvky v kratším časovém limitu, tak jízdu ukončí a pokračuje další závodník.
b. Za každý správně provedený prvek získá závodník až 10 bodů. Správnost provedených prvků lze nalézt na našich Fb stránkách Surf Arény.
c. Povinné prvky:

1. Vyhození bodyboardu před sebe a jeho následné chycení – 10 bodů
2. Převalení na jednu stranu – 10 bodů
3. 360°na jednu stranu na břiše – 10 bodů
4. Jízda v kleku, kdy jedna noha je opřená chodidlem o bodyboard – 10 bodů
5. Výskok v kleku – 10 bodů

d. Časový limit – 2 minuty
e. Maximální počet bodů – 50 b.

Flowboarding:

a. Závodník v této části předvádí libovolné prvky nebo svou nacvičenou sestavu, v které se snaží předvést originální triky ve správném provedení a s využitím celé šíře vlny.
b. Závodní sestavu každého jezdce hodnotí 3členná komise rozhodčích, kteří hodnotí danou jízdu podle následující tabulky 1 v bodové hranici 1–10 bodů (1 bod=nejnižší výsledek, 10=nejlepší hodnocení) za každou hodnocenou kategorii, za kterou je považováno: počet triků bez pádu, využití celé šíře vlny, originalita, přechody manévrů, provedení triků/načasování. Závodník, který předvede nejlepší jízdu tak může získat až 50 bodů.
c. K celkovému počtu bodů může závodník získat dodatečné body za celkový dojem, a to v rozmezí 1-5 bodů od každého rozhodčího, tedy 15 bodů celkem.
d. Časový limit – 2 minuty
e. Maximální počet bodů – 65 bodů (50 bodů za jednotlivé kategorie, 15 bodů za celkový dojem)

> Dospělí

a. Soutěžní jízdy, které budou rozděleny do dvou kol, se budou konat pouze ve flowboardingu.
b. Každé soutěžní kolo bude hodnoceno jednotlivě.
c. Při finálním vyhodnocení dospělé kategorie dojde k součtu bodů z 1. a 2. kola.

1. kolo flowboadingu:

a. Závodník v prvním kole musí splnit předem určené povinné prvky, kdy za každý správně provedený prvek získá až 10 bodů. Na každý prvek má jezdec 1 pokus. Pokud daný prvek nezvládne, tak pokračuje v jízdě s dalšími povinnými prvky. Správnost provedených triků lze nalézt na našich Fb stránkách Surf Arény.
b. Povinné prvky:

1. Nástup z horní hrany vlny – 10 bodů
2. 360° vpravo – 10 bodů
3. 360° vlevo – 10 bodů
4. Výskok neboli Ollie (celé prkno ve vzduchu) – 10 bodů
5. Shove it – 10 bodů

c. Časový limit – 2 minuty
d. Maximální počet bodů – 50 b.

2. kolo flowboardingu:

f. Závodník v této části předvádí libovolné prvky nebo svou nacvičenou sestavu, v které se snaží předvést originální triky ve správném provedení a s využitím celé šíře vlny.
g. Závodní sestavu každého jezdce hodnotí 3členná komise rozhodčích, kteří hodnotí danou jízdu podle následující tabulky 2 v bodové hranici 1–10 bodů (1 bod=nejnižší výsledek, 10=nejlepší hodnocení) za každou hodnocenou kategorii, za kterou je považováno: počet triků bez pádu, využití celé šíře vlny, originalita, přechody manévrů, provedení triků/načasování. Závodník, který předvede nejlepší jízdu tak může získat až 50 bodů.
h. K celkovému počtu bodů může závodník získat dodatečné body za celkový dojem, a to v rozmezí 1-5 bodů od každého rozhodčího, tedy 15 bodů celkem.
i. Časový limit – 2 minuty
j. Maximální počet bodů – 65 bodů (50 bodů za jednotlivé kategorie, 15 bodů za celkový dojem)

HODNOCENÍ – DĚTI A DOSPĚLÍ
 • Závodní jízdy bude hodnotit 3členná komise rozhodčích složená ze zkušených instruktorů.
 • V prvním kole obou dvou kategorií (děti a dospělí) musí jezdci předvést povinné prvky, kdy na každý prvek má závodník vždy 1 pokus, který je hodnocen max. 10 body. Předvedení správně provedených povinných prvků lze nalézt na naší Fb stránce Surf Arény. Pokud se jezdec při povinném prvku dopustí drobné chyby, za kterou je považováno opření se rukou/nohou o vodu nebo kraje simulátoru, tak mu budou strhnuty body v rozmezí 1-5 bodů. Pokud jezdec při daném prvku spadne, získává nejnižší počet bodů.
 • V druhém kole obou dvou kategorií budou rozhodčí hodnotit sestavu a prvky, které jezdci předvedou. Rozhodčí budou hodnotit jízdu daného závodníka podle 5ti kategorií uvedených v tabulce 1 a 2., kdy za každou kategorii může závodník získat až 10 bodů, celkem tedy 50 bodů. K celkovému počtu bodů může závodník získat dodatečné body za celkový dojem, a to v rozmezí 1-5 bodů od každého rozhodčího, tedy 15 bodů celkem. Body za celkový dojem budou závodníkům přiřazeny na základě vlastního dojmu rozhodčích.
 • Při celkovém součtu z druhého kola může závodník získat až 65 bodů (50 bodů za jednotlivé kategorie, 15 bodů za celkový dojem).
VYHODNOCENÍ ZÁVODŮ
 • Věcné ceny budou rozdány prvním třem závodníkům v každé hodnocené kategorii (děti, dospělí – ženy, muži). V dětské kategorii se výsledky z bodyboardu a flowboardu budou vyhlašovat samostatně.
 • Závodník ze všech tří kategorií (děti, ženy a muži), který získá nejvyšší počet celkových bodů obdrží permanentku na sportovní lekce zdarma. Pokud by se na prvním místě nebo stupni vítězů umístil současný nebo bývalý zaměstnanec Surf Arény, tak bude permanentka náležet závodníkovi, který se umístil na následujícím místě.
 • Finální vyhlášení výsledků dětské i dospělé kategorie proběhne do 30 minut po ukončení druhého kola kategorie dospělých.
VYBAVENÍ
 • Závodník musí jezdit pouze na bodyboardu nebo flowboardu, který bude zajištěn v místě konání.
 • Všechna prkna na požádaní podléhají kontrole koordinátorem závodů, hlavním rozhodčím nebo personálem místa konání.
CHOVÁNÍ
 • Vyplněním a podepsáním přihlášky potvrzujete, že budete dodržovat a následovat všechny Surf Arena Cup pravidla a předpisy během trvání události.
 • Jakýkoli rodič nebo jiný příbuzný jakéhokoliv jezdce/soutěžícího, který způsobí úmyslné zničení nebo poškození majetku, nebo poškození image flowboardingu a bodyboardingu v důsledku špatného sportovního chování nebo špatného chování, bude předmětem disciplinárních opatření. To se týká i jakéhokoliv vyhrožování nebo špatného chování vůči účastníkům a úředníkům, mezi něž patří rozhodčí, personál událostí, ředitelé soutěže a správci / majitelé místa konání.
 • Všichni rodiče nebo zákonní zástupci soutěžících dětí jsou povinni číst a podepisovat sportovní rodičovský list.
 • Každé koučování nebo pomoc trenéra / rodiče / přítele musí být prováděno sportovně. Pokud jezdec vyžaduje koučování nebo pomoc během soutěže, bude muset opustit prostor umělé vlny. Žádný trenér / rodič / přítel nebude smět být přítomen v okolí umělé vlny / trysek / dopadiště nebo na ploše jízdy během soutěže.
PROSTESTY HODNOCENÍ / BODOVÁNÍ
 • Jezdci si mohou prohlédnout tabulky hodnocení jednotlivých rozhodčích do 15 ti minut po oznámení skóre.
 • Písemné protesty musejí být podány rozhodčím.
 • Hlavní rozhodčí nebo ředitel soutěže budou mít rozhodovací právo týkající se všech protestů.
 • POUZE jezdec/soutěžící, který se přímo účastnil dané jízdy, může podat protest.

Pro více informací prosím kontaktujte: cespivova@surfarena.cz