Otevíráme 4. 6. 2021 + podmínky návštěvy

Otevíráme 4. 6. 2021 + podmínky návštěvy

S radostí Vám oznamujeme, že Surf Arena od 4. 6. opět spouští vlnu!

Rezervovat se můžete už nyní zde, proto neváhejte a zajistěte si pro sebe ten nejlepší termín.

(Prosíme, pokud nemůžete přijít na Vámi zvolený termín, o včasné zrušení Vaší rezervace, alespoň dva dny předem).

Co Vás může zajímat:

  • počet osob ve vlně splňuje podmínku „1 osoba na 15m2“
  • v celém prostoru Surf Areny je k dispozici dezinfekce
  • šatny a sprchy jsou v plném provozu
  • stolky v kavárně splňují podmínku – 4 osoby u stolu, mají rozestupy minimálně 1,5m

Co je potřeba dodržet:

Podmínky dle aktuálního mimořádného opatření Ministerstva Zdravotnictví ČR, to je zejména

Návštěvník Surf Areny 
(i návštěvníka kavárny nebo doprovod surfujícího):

– Vstupuje do budovy pouze s respirátorem nebo nano rouškou.
– Nemá klinické příznaky onemocnění COVID 19.

– Prokáže, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňuje alespoň jednu z níže uvedených podmínek

1.  absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem

2.  absolvoval nejdéle před 72 hodinami test , na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
(stačí i potvrzení od zaměstnavatele o tzv. samotestu, nebo čestné prohlášení zákonného zástupce o školním testu)

3.  byl očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

/ od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
/ od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
/ od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců)

4.  prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.