Dětský klub podzim 2019

Dětský klub podzim 2019

Kurz Mladý surfař
Vodní hry, bodyboarding a flowride (surfing vestoje)

Věková hranice: 6 – 14 let
Délka lekce: 90 minut (60 surfování a 30 minut rozcvička a převlékání)
Délka kurzu: 10 lekcí/10 týdnů
Kdy: každou středu nebo každý pátek od 18:00 do 19:00 (příchod 17:45 a odchod cca 19:15)

První lekce:

  • středa 18. 9. 2019 (25.09., 02.10., 09.10.,16.10., 23.10., 30.10., 06.11.,13.11., 20.11.)
  • pátek 20. 9. 2019 (27.09., 04.10., 11.10.,18.10., 25.10., 01.11., 08.11.,15.11., 22.11.)

Omluvené absence: omluvené lekce je možné nahradit kdykoli v rámci dětského klubu (středa nebo pátek od 18:00) nebo do 2 měsíců po skončení kurzu ve veřejných off-peak hodinách, maximálně však 3 lekce. Nevyužité lekce se nepřevádí do dalšího kurzu.

Počet dětí v kuru: max. 8

Cena kurzu: 9 500,- Kč

Cena jednotlivé lekce: 1 100,- Kč

Popis:

Dětský klub Mladý surfař je nevšední a zároveň zábavná aktivita pro všechny děti bez rozdílu. Pro účast na kurzu vůbec není potřeba mít předchozí zkušenosti se surfingem, nebo s jakýmkoliv jiným boardovým sportem. Veškerá aktivita vždy probíhá s pomocí zkušeného instruktora. Stačí pouze chuť a nadšení se bavit a zkoušet nové věci a hry.

Cíle kurzu:

Cílem tohoto kurzu je děti motivovat a povzbuzovat. Dbáme na individuální pohybový rozvoj dětí a uvědomujeme si, že každé dítě je výjimečné v jiné oblasti. Snažíme se vytvořit emočně bezpečné prostředí, ve kterém se děti cítí být samy sebou. Klademe důraz na komunitu a přátelské nesoutěživé prostředí, které cílí na kooperaci v rámci celé skupiny. Vždyť jde především o to, aby se děti do kurzu těšily nejen na surfování, ale i na své kamarády.

Během všech aktivit kurzu dochází k přirozenému pohybovému rozvoji dítěte, a to především v oblasti hlubokého stabilizačního systému, obratnosti, síly, koordinace pohybů a rozvoji hrubé motoriky. Dítě je zároveň během kurzu vedeno k samostatnosti, k zdravému sebevědomí a pozitivnímu vztahu k ostatním dětem.

Průběh lekce:

  • Rozcvička na suchu
  • Bodyboarding – ježdění na břiše, vkleče nebo vsedě
  • Rozličné aktivity s bodyboardem – postupné ovládnutí základních manévrů za pomoci instruktorů
  • Flowriding (vestoje) – postupné ovládnutí základních manévrů za pomoci instruktorů
  • Společné vodní hry

Jak se do kurzů přihlásit:

Do vybraného kurzu se můžete přihlásit na email info@surfarena.cz a do jednotlivé lekce rezervovat telefonicky na tel. čísle: 725 927 410 (nebo 725 927 408).

Těšíme se na Vás!

SA tým